M&B eProjekce s.r.o.

Zabýváme se projektovou a inženýrskou činností, dále poradenskou činností v oblasti revitalizací bytových a rodinných domů, občanských a průmyslových staveb. 

O nás

Zabýváme se poradenskou činností v oblasti revitalizací bytových a rodinných domů, občanských a průmyslových staveb. Zajišťujeme posouzení a návrh energetických a stavebně-technických opatření, jejich ekonomické zhodnocení s návrhem financování stavby s využitím aktuálních dotačních programů ČR a EU. Zajišťujeme také autorský a technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce.
projektové dokumentace všech stupňů v oblasti pozemních staveb
odborných posudků, architektonických studií
energetických posudků, poradenství v oblasti energetiky staveb
zhodnocení stávajícího stavu objektů
rozpočtů staveb a ostatní služby v oblasti bytové, občanské a průmyslové výstavby