Inženýrská činnost

Inženýring představuje skupinu činností, které vykonává subjekt k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Do těchto činností patří v praxi zejména aktivity spojené s opatřením územního rozhodnutí či stavebního povolení, případně, po dohodě s klientem, koordinace celého projektu.
Zajišťujeme

Kompletní servis při realizaci projektů

Stavební povolení
Odborné vedení stavby
Technický dozor stavby
Kolaudace stavby