Dotační management

Projektový a dotační management, finanční plány, výběrová řízení, které realizujeme.

Participujeme na dotačních projektech

Dotace ze zdrojů evropské unie, národní programy (IROP, OPPIK, Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond ŽP, krajské programy, Ministerstvo kultury, Státní fond podpory investic atp. ) určené pro investice v oblasti bydlení, podnikání a veřejných službách.

Předmětem činnosti bývá v zastoupení žadatele:

  • zpracování návrhu projektového záměru
  • zpracování podkladů, příloh a podání žádosti o dotaci, její správa, změnová řízení,
  • odborná pomoc s výběrovými řízeními
  • finanční plán, zajištění kombinace financování úvěry spolu s různými typy dotací
  • odborná pomoc při schvalovacích procesech SVJ, BD
  • koordinace postupů všech zúčastněných stran v rámci realizace
  • komunikace s dotačním orgánem, zajištění výplat, prokázání realizace dle požadavků dotačního orgánu
  • odborná pomoc při veřejnosprávních kontrolách dotačními orgány
  • zajištění administrativní stránky v době udržitelnosti projektu